നാലര സെന്റ് പ്ലോട്ടിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഉള്ള സിമ്പിൾ വീട്. പ്ലാനും സവിശേഷതകളും അറിയാം..!!

ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിന് താമസിക്കാൻ യോഗ്യമായ 1100 സ്ക്വയർഫീറ്റിന് ഉള്ളിൽ വരുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു വീടിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നാലര സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് ഇതിന്റെ പ്ലോട്ട് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്ലാനിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായി വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് സിറ്റൗട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സിറ്റൗട്ടിൽ മുഴുവനായും സ്റ്റെപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സിറ്റൗട്ടിൽ നിന്നും ലിവിങ് ഏരിയയിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ വലതുഭാഗത്തായി സോഫ അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ലിവിങ് സ്പേസിൽ നിന്നും നേരെ ഡിനിംഗ് ഏരിയയിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. … Read more

5 സെന്റ് പ്ലോട്ടിൽ 1150 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന രണ്ട് ബെഡ്റൂം വീട്..!! പ്ലാനും സവിശേഷതകളും കാണാം..!!

5 സെന്റ് പ്ലോട്ടിൽ നിർമിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന 2 ബെഡ് റൂമുകളോടു കൂടിയ ഒരു അടിപൊളി വീടിന്റെ പ്ലാനും സവിശേഷതകളും ആണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. 1180 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ വരുന്ന ഈ വീടിന്റെ പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. വീടിന്റെ മുൻ ഭാഗത്ത് ഇടതുഭാഗത്തായി സിറ്റൗട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു. സിറ്റൗട്ടിൽ നിന്നും നേരെ ലിവിങ് സ്പേസിലേയ്ക്കാണ് കടക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് സോഫ അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വലതു ഭാഗത്തെ ചുമരിൽ ടിവി യൂണിറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം . ഇവിടെ നിന്നും നേരെ … Read more

മൂന്നര സെന്റ് പ്ലോട്ടിൽ 3 ബെഡ്‌റൂം വീട്..!! മനോഹരമായ വീടിന്റെ പ്ലാൻ പരിചയപ്പെടാം..!!

മൂന്നര സെന്റ് പ്ലോട്ടിൽ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന 3 ബെഡ് റൂമുകളോടു കൂടിയ ഒരു വീടിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് ഇവിടെ പങ്കു വയ്ക്കുന്നത്. ഈ പ്ലാനിന്റെ വിവരങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം. മുൻഭാഗത്ത് നടുവിലായി സിറ്റൗട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു. സിറ്റൗട്ടിൽ നിന്നും ലിവിങ് റൂമിലേക്ക് കടക്കാം. ലിവിങ് റൂമും ഡൈനിങ് ഏരിയയും ഒരുമിച്ചാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ ഇടതുഭാഗത്തായി സ്റ്റെയർ കേസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ നീളത്തിൽ ആണ് ഉള്ളത്. സ്റ്റെയർകെയ്സിന് അടിയിലായി വാഷ് യൂണിറ്റ് നൽകാവുന്നതാണ്. സ്റ്റെയർ … Read more