നാലര സെന്റ് പ്ലോട്ടിൽ 1000 സ്ക്വയർഫീറ്റ് ഒറ്റ നില വീട്..!! പ്ലാനും സവിശേഷതകളും അറിയൂ..!!

ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിന് യോജ്യമായ 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ ഉള്ള രണ്ട് ബെഡ്റൂം വീടിന്റെ പ്ലാനും സവിശേഷതകളും ആണ് ഇവിടെ പങ്കു വയ്ക്കുന്നത്. ആദ്യമായി ഇതിന്റെ പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. മുൻഭാഗത്തായി സിറ്റൗട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു. സിറ്റൗട്ടിൽ നിന്നും ലിവിങ് റൂമിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വീടിന്റെ ലിവിങ് റൂം ഡൈനിങ് റൂം എന്നിവ രണ്ടായി തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇവയെ തിരിക്കുന്നതിനായി വെർട്ടിക്കൽ പാനലുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ ഇടതുഭാഗത്തായി മധ്യത്തിൽ സ്റ്റെയർകെയ്സ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഓപ്പൺ ടെറസിലേക്ക് ഇതുവഴി … Read more

4.5 സെന്റ് പ്ലോട്ടിൽ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന 3 ബെഡ്റൂം ഉള്ള ഒരു നില വീടിന്റെ പ്ലാൻ കാണാം..!!

നാലര സെന്റ് പ്ലോട്ടിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്ന 3 ബെഡ് റൂമുകളോടു കൂടിയ ഒറ്റ നില വീടിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം. വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്തായി സിറ്റൗട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു. മുന്നിൽ നടുഭാഗത്ത് ആയിട്ടാണ് സിറ്റൗട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സിറ്റൗട്ടിൽ നിന്നും ലിവിങ് റൂമിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്. ലിവിങ് റൂമിൽ നിന്നും ഒരു ഓപ്പൺ പാസ്സെജിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. ഇത് നീളത്തിൽ ആണ് ഉള്ളത്. ഈ പാസ്സേജിന്റെ വലത്തേ അറ്റം കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് ആണ്. ലിവിങ് റൂമിന്റെ വലതു … Read more