നാല് സെന്റ് പ്ലോട്ടിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്ന 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടിന്റെ പ്ലാൻ സവിശേഷതകളും അറിയാം..!!

നാല് സെന്റ് പ്ലോട്ടിൽ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന 900 സ്ക്വയർഫീറ്റ് വിസ്തീർണ്ണം വരുന്ന രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി വീടിന്റെ പ്ലാനും സവിശേഷതകളും ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ആദ്യമായി ഇതിന്റെ പ്ലാനിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഇതിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ഇടതുവശത്തായി സിറ്റൗട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു. സിറ്റൗട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ ലിവിങ് റൂമിലേക്ക് ആണ് കടക്കുന്നത് . ലിവിങ് റൂമിന് ഇടതുവശത്തായി സോഫ അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വലതു ഭാഗത്തായി ടിവി യൂണിറ്റും സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ലിവിങ് റൂമിൽ നിന്നും കടക്കാവുന്ന … Read more

നാലര സെന്റ് പ്ലോട്ടിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്ന 1200 സ്ക്വയർഫീറ്റ് രണ്ട് ബെഡ്റൂം വീട്..! പ്ലാനും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഇതാ..!!

നാലര സെൻറ് പ്ലോട്ടിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്ന 1200 സ്ക്വയർഫീറ്റ് ഏരിയ വരുന്ന ഒരു വീടിൻറെ പ്ലാനും ഡിസൈനും ചർച്ച ചെയ്യാം. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഏരിയ 1200 സ്ക്വയർഫീറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ഓപ്പൺ ടെറസ്സിലേക്ക് ഉള്ള സ്റ്റെയർ റൂമിന്  80 സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആകെ ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഏരിയ വരുന്നത്. ഈയൊരു പ്ലാനിൽ 2 ബെഡ് റൂമുകൾ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2 ബെഡ് റൂമുകൾക്കും അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പോർച്ച്, സിറ്റൗട്ട്, ലിവിങ്, ഡൈനിങ്, … Read more

നാലര സെന്റ് പ്ലോട്ടിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഉള്ള സിമ്പിൾ വീട്. പ്ലാനും സവിശേഷതകളും അറിയാം..!!

ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിന് താമസിക്കാൻ യോഗ്യമായ 1100 സ്ക്വയർഫീറ്റിന് ഉള്ളിൽ വരുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു വീടിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നാലര സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് ഇതിന്റെ പ്ലോട്ട് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്ലാനിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായി വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് സിറ്റൗട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സിറ്റൗട്ടിൽ മുഴുവനായും സ്റ്റെപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സിറ്റൗട്ടിൽ നിന്നും ലിവിങ് ഏരിയയിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ വലതുഭാഗത്തായി സോഫ അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ലിവിങ് സ്പേസിൽ നിന്നും നേരെ ഡിനിംഗ് ഏരിയയിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. … Read more

5 സെന്റ് പ്ലോട്ടിൽ 4 ബെഡ്റൂമുകളുള്ള അടിപൊളി ഇരുനില വീട്..!! പ്ലാനും സവിശേഷതകളും ഇവയെല്ലാം..!!

5 സെന്റ് പ്ലോട്ടിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായ 4 ബെഡ് റൂമുകളോടു കൂടിയ ഇരുനില വീടിന്റെ പ്ലാനും സവിശേഷതകളും ആണ് ഇവിടെ പങ്കു വയ്ക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്ലാൻ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം. 1110 സെന്റീമീറ്റർ നീളവും 1054 സെന്റീമീറ്റർ വീതിയും ഉള്ള പ്ലാൻ ആണ് ഇത്. ഇതിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുൻഭാഗത്തായി സിറ്റൗട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ചെറിയ സിറ്റൗട്ട് ആണ് ഇതിനു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സിറ്റൗട്ടിൽ നിന്നും ലിവിങ് റൂമിലേക്ക് കടക്കാം. ലിവിങ് റൂമിന്റെ ഇടതുവശത്തായി സോഫ അറേഞ്ച് … Read more

നാലര സെന്റ് പ്ലോട്ടിൽ 1000 സ്ക്വയർഫീറ്റ് ഒറ്റ നില വീട്..!! പ്ലാനും സവിശേഷതകളും അറിയൂ..!!

ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിന് യോജ്യമായ 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ ഉള്ള രണ്ട് ബെഡ്റൂം വീടിന്റെ പ്ലാനും സവിശേഷതകളും ആണ് ഇവിടെ പങ്കു വയ്ക്കുന്നത്. ആദ്യമായി ഇതിന്റെ പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. മുൻഭാഗത്തായി സിറ്റൗട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു. സിറ്റൗട്ടിൽ നിന്നും ലിവിങ് റൂമിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വീടിന്റെ ലിവിങ് റൂം ഡൈനിങ് റൂം എന്നിവ രണ്ടായി തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇവയെ തിരിക്കുന്നതിനായി വെർട്ടിക്കൽ പാനലുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ ഇടതുഭാഗത്തായി മധ്യത്തിൽ സ്റ്റെയർകെയ്സ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഓപ്പൺ ടെറസിലേക്ക് ഇതുവഴി … Read more

5 സെന്റ് പ്ലോട്ടിൽ 1150 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന രണ്ട് ബെഡ്റൂം വീട്..!! പ്ലാനും സവിശേഷതകളും കാണാം..!!

5 സെന്റ് പ്ലോട്ടിൽ നിർമിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന 2 ബെഡ് റൂമുകളോടു കൂടിയ ഒരു അടിപൊളി വീടിന്റെ പ്ലാനും സവിശേഷതകളും ആണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. 1180 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ വരുന്ന ഈ വീടിന്റെ പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. വീടിന്റെ മുൻ ഭാഗത്ത് ഇടതുഭാഗത്തായി സിറ്റൗട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു. സിറ്റൗട്ടിൽ നിന്നും നേരെ ലിവിങ് സ്പേസിലേയ്ക്കാണ് കടക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് സോഫ അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വലതു ഭാഗത്തെ ചുമരിൽ ടിവി യൂണിറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം . ഇവിടെ നിന്നും നേരെ … Read more

4.5 സെന്റ് പ്ലോട്ടിൽ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന 3 ബെഡ്റൂം ഉള്ള ഒരു നില വീടിന്റെ പ്ലാൻ കാണാം..!!

നാലര സെന്റ് പ്ലോട്ടിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്ന 3 ബെഡ് റൂമുകളോടു കൂടിയ ഒറ്റ നില വീടിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം. വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്തായി സിറ്റൗട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു. മുന്നിൽ നടുഭാഗത്ത് ആയിട്ടാണ് സിറ്റൗട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സിറ്റൗട്ടിൽ നിന്നും ലിവിങ് റൂമിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്. ലിവിങ് റൂമിൽ നിന്നും ഒരു ഓപ്പൺ പാസ്സെജിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. ഇത് നീളത്തിൽ ആണ് ഉള്ളത്. ഈ പാസ്സേജിന്റെ വലത്തേ അറ്റം കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് ആണ്. ലിവിങ് റൂമിന്റെ വലതു … Read more

മൂന്നര സെന്റ് പ്ലോട്ടിൽ 3 ബെഡ്‌റൂം വീട്..!! മനോഹരമായ വീടിന്റെ പ്ലാൻ പരിചയപ്പെടാം..!!

മൂന്നര സെന്റ് പ്ലോട്ടിൽ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന 3 ബെഡ് റൂമുകളോടു കൂടിയ ഒരു വീടിന്റെ പ്ലാൻ ആണ് ഇവിടെ പങ്കു വയ്ക്കുന്നത്. ഈ പ്ലാനിന്റെ വിവരങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം. മുൻഭാഗത്ത് നടുവിലായി സിറ്റൗട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു. സിറ്റൗട്ടിൽ നിന്നും ലിവിങ് റൂമിലേക്ക് കടക്കാം. ലിവിങ് റൂമും ഡൈനിങ് ഏരിയയും ഒരുമിച്ചാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ ഇടതുഭാഗത്തായി സ്റ്റെയർ കേസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ നീളത്തിൽ ആണ് ഉള്ളത്. സ്റ്റെയർകെയ്സിന് അടിയിലായി വാഷ് യൂണിറ്റ് നൽകാവുന്നതാണ്. സ്റ്റെയർ … Read more